Roos 2

Corrado Hoorweg
»Tychandriek«

Gedichten

»Dit zijn niet de moeizaam geciseleerde juwelen van een edelsmid, maar de lava- en tufsteenbrokken, de puimsteenballen en de obsidiaan­schilvers uitgeworpen door een vulkaan die geblust leek, maar even ­plotseling als onverwacht weer uitbarstte.« Aldus de dichter van Tychandriek.
Het is alweer de achtste bundel van Corrado Hoorweg. Deze bundel verschijnt in het jaar dat hij toetreedt tot de leeftijd der zeer sterken en wordt net als de eerste uitgave van De Roos uitgegeven onder het motto: vriendschap en gedichten.

In het titelgedicht leest de ik persoon ‘een nieuwe taal voor mij bestemd, uit lot en dapperheid gemengd.’ De nieuwe taal, de taal van de liefde, spreekt in veel gedichten met de rijkdom van ‘de avond die onze hoge boomtoppen in gouden glanzen laat ­herrijzen.’ Het ‘zelfgedroomde’ woord Tychandriek is samengesteld uit de griekse woorden τύχη, lot en ανδρείος, dapper, manhaftig. Liefde, moed en bestemming. Wie aanneemt dat het lyrische ik ook de ik uit de andere gedichten is, heeft met deze aanwijzingen een kompas dat bij de lezing kan leiden. Maar zoals de oude boom zijn toppen baadt in de avondzon, zo vergeet hij niet de wortels die hem houvast ­bieden en groeikracht schonken met een gedicht te eren. Hoorwegs oude vrienden, de vrienden van het Castrum ­Peregrini, ‘de doden en de ­levenden die zwerven over de ondoorgrondelijke paden van de korte en de lange weg van ’t leven’ worden met het woord dat ‘van ­wonden en wonderen spreekt’ mensen die net als de dichter moesten ondervinden dat de dood een wesp nog niet verhindert pijn te doen.
Dat de dichter zelfs een gedicht niet schrijft omdat zij er is voor wie het gedicht geschreven is, toont ons zijn moed en zijn onvoorwaardelijke bereidheid zijn wapen­rusting aan de voeten van Aphrodite te leggen om het lot te omhelzen dat hem vraagt te schrijven zoals hij in Tychandriek deed. De dichter mag dan de boomgrens hebben bereikt, en daarmee een vrijer uitzicht dan vroeger, hij blijft jong van hart en is aan het leed en geluk van alle tijden en leeftijden uitgeleverd. Als voorbeelden en meesters beschouwt hij de epische en lyrische dichters van Griekenland en het antieke Rome. Uit de nieuwere tijd bewondert hij vooral die dichters die een opbouwende uitstraling hebben; tenslotte één die hij als meester en richtsnoer al op jeugdige leeftijd heeft leren kennen.

‚Tychandriek‘ bestellen

Aantal boek(en)

Naam

E-mail

Adres

Opmerking

Corrado Hoorweg
Tychandriek
Gedichten

96 pagina’s, hardcover
ISBN 978-9-46228-690-0
€ 18,– + verzendkosten € 2,–
bankrekening NL 81 ABNA 0598120793

Stichting Atrium • Keukenstraat 48 • 3512 NG Utrecht • Nederland